Matte 2 och Matte B – Lite likheter och skillnader

Matte 2C är den första av Matematik 2A,B och C som går av stapeln ute på gymnasieskolor i Sverige. Denna kurs läser elever med natur eller teknikinriktning på sina program. Här jämför vi kortfattat denna kurs med den gamla kursen matematik B.

Framförallt fördjupad funktionslära och fördjupad Algebra

Den största skillnaden är egentligen att Matte2C är fördjupad och mer innehållsrik än vad Matte B var. Kursen är ju dessutom på 100 poäng (Matte B var 50 poäng). Den här kursen innehåller alltså mer om funktioner och algebra, bland annat:

  • Exponentialfunktioner, Exponentialekvationer och Logaritmer.
  • Potensfunktioner och potensekvationer.
  • Linjära ekvationssystem med 3 okända variabler
  • Andragradsekvationer med komplexa rötter.

Alla dessa områden här ovanför fanns alltså inte i Matematik B. Dessutom är det en rejäl fördjupning av statistiken inom kursen med nya områden som standardavvikelse, regressionsanalys och normalfördelning.

Comments are closed.