Category Archives: Matte 2

Matte 2 och Matte B – Lite likheter och skillnader

Matte 2C är den första av Matematik 2A,B och C som går av stapeln ute på gymnasieskolor i Sverige. Denna kurs läser elever med natur eller teknikinriktning på sina program. Här jämför vi kortfattat denna kurs med den gamla kursen matematik B.

Framförallt fördjupad funktionslära och fördjupad Algebra

Den största skillnaden är egentligen att Matte2C är fördjupad och mer innehållsrik än vad Matte B var. Kursen är ju dessutom på 100 poäng (Matte B var 50 poäng). Den här kursen innehåller alltså mer om funktioner och algebra, bland annat:

  • Exponentialfunktioner, Exponentialekvationer och Logaritmer.
  • Potensfunktioner och potensekvationer.
  • Linjära ekvationssystem med 3 okända variabler
  • Andragradsekvationer med komplexa rötter.

Alla dessa områden här ovanför fanns alltså inte i Matematik B. Dessutom är det en rejäl fördjupning av statistiken inom kursen med nya områden som standardavvikelse, regressionsanalys och normalfördelning.

Nu börjar Matematik 2C

Nu är det dags för alla gymnasieskolor att köra igång vårterminen 2012 och nu kommer de första kurserna i Matematik 2C att gå av stapeln. Det är framförallt Teknikprogrammet och Naturprogrammet som läser denna kurs och skolan väljer själv om de vill genomföra ett nationellt prov i kursen.

Nyheter i Matte 2 mot Matematik B

Denna kurs kommer i mångt och mycket att likna matematik B med skillnaden att man bland annat har lagt in områdena linjära ekvationssystem med tre okända och en hel del mer kring exponentialekvationer och logaritmer. Så visst liknar Matte 2 matte b med mycket algebra, andragradsekvationer och linjära funktioner.

Men här kommer man ha möjlighet att fördjupa sig en hel del mer kring väldigt viktiga begrepp