Monthly Archives: februari 2012

Matte 2 och Matte B – Lite likheter och skillnader

Matte 2C är den första av Matematik 2A,B och C som går av stapeln ute på gymnasieskolor i Sverige. Denna kurs läser elever med natur eller teknikinriktning på sina program. Här jämför vi kortfattat denna kurs med den gamla kursen matematik B.

Framförallt fördjupad funktionslära och fördjupad Algebra

Den största skillnaden är egentligen att Matte2C är fördjupad och mer innehållsrik än vad Matte B var. Kursen är ju dessutom på 100 poäng (Matte B var 50 poäng). Den här kursen innehåller alltså mer om funktioner och algebra, bland annat:

  • Exponentialfunktioner, Exponentialekvationer och Logaritmer.
  • Potensfunktioner och potensekvationer.
  • Linjära ekvationssystem med 3 okända variabler
  • Andragradsekvationer med komplexa rötter.

Alla dessa områden här ovanför fanns alltså inte i Matematik B. Dessutom är det en rejäl fördjupning av statistiken inom kursen med nya områden som standardavvikelse, regressionsanalys och normalfördelning.

Normalfördelningskurvan

I Matematik 2C så går man igenom väldigt mycket mer begrepp och fördjupning om Statistik än vad man gjorde i motsvarande kurs Matte B. Ett av dessa begrepp är den så kallade klockkurvan som visar egenskaperna hos normalfördelade statiska undersökningar. Här är den kurvan:

(källa: Wikipedia)

Det är väldigt intressant att det här sambandet finns och att just dessa intervall återkommer i så många olika händelser.

Formler och tecken i figuren

Om du undrar vad de olika tecknen i bilden egentligen betyder så kommer här lite förklaring av detta:

  • μ – Medelvärde, uttalas ”my” och är en grekisk bokstav.
  • σ – Standardavvikelse, uttalas ”sigma” och är förstås även detta en grekisk bokstav.

Det är alltså så att när man har normalfördelad statistik, som tex när man undersöker blodtryck hos människor inom en viss ålder, så fördelas resultatet enligt bilden ovan.